проект Toy Box


ToyBox.png


ToyBox – европейско проучване, включващо различни държави, чиято цел е разработването на програма за предотвратяване на затлъстяването специално за децата в предучилищна възраст

Ранното детство е критичен период за предотвратяване на затлъстяването, защото поведението, чертите на характера и физиологичните процеси до голяма степен се развиват или формират в тази ранна възраст. Насърчаването и възприемането на желаните навици ще помогне за осигуряването на оптимален растеж през детството и ще увеличи възможността за дълготрайно здраве в зряла възраст.


Общата цел на проучването ToyBox е да насърчи здравословния начин на живот в ранното детство, за да се предотврати затлъстяването. Също така се стреми да насочи научното общество, здравните и образователните професионалисти и политици към потенциално разширяване на такива инициативи в цяла Европа. ToyBox-проучването ще: разпознае ключови навици и техните детерминанти, свързани със затлъстяването в ранна детска възраст; оцени съществуващи модели на поведение и образователни стратегии, които най-добре подпомагат промените в поведението на тази възрастова група; извърши преглед на средата, политиките, законодателството, влияещи върху извършването на дейностите по промоция на здравето в предучилищна възраст; разработи интервенция, насочена към предучилищната възраст и включваща семейната среда, която да повлияе върху водещи към затлъстяване поведения при децата между 4 и 6 години, отчитайки културни, законодателни и инфраструктурни различия в участващите държави; осъществи интервенционната програма в 6 европейски държави, оцени процеса, въздействието и последствията й и калкулира икономическата й целесъобразност; разпространи резултатите и направи препоръки за европейската политика по обществено здравеопазване.