проект u4energy


image_gallery.jpg

U4energy проект представяне на нововъведения с цел икономии на средства и енергия.

Децата от ДГ 35 „Детска радост" обогатиха знанията си за различните видове отпадъци като специално внимание чрез разговор-беседа им бе обърнато на Е-ОТПАДЪЦИТЕ. Изложбите на ОЦОСУР в коридора на детското заведение се превръщат в традиция за децата и техните родители. Изложбата „Е-отпадък? Отпадък е!" е поредният начин за приобщаване на родителите към еко-инициативите в детската градина.

U4energy е първото пан-европейско състезание по енергийно образование, организирано от Европейската комисия. Премерете сили с училища от цяла Европа и споделете резултатите отвъд вашите национални граници. Галерията с творби ще представи ненадминати примери на отлични практики, към които можете да прибавите и своите! Инициативата U4energy се следи плътно от Европейския Комисар по енергетика, г-н Гюнтер Ойтингер, който лично ще поздрави победителите в състезанието на церемония по награждаването в Брюксел.