"Големият лов на растения"

 

LogoTGPH2.png

LogoTGPH3.png

Кампанията има за цел да образова децата за биоразнообразието и неговото значение и да ги насърчи да предприемат положителни действия.
В проекта сме включени като ДГ, носител на отличието "Зелен флаг" по програма "Екоучилища".


Проекта "Големият лов на растения" има за цел:

 . да превърнем младите хора в застъпници на опазването на природата

 . да популяризираме дейсности за опазване на местното биоразнообразие

 . да провокираме критическо мислене ,чрез подхода "отиди и виж" (учи чрез действие)

 . да доведем до повишаване знанията за проиродата и нейните видове

 

Растенията са важна част от много жизнени цикли, те помагат на насекоми, птици и животни, като осигуряват храна и местообитание за гнездене и подслон.

Кампанията включва аспекти, основани на Образователните принципи на Фондацията за екологично образование, и практически дейности, основани на разработки на Краллската ботаническа градина "Кю".(Royal Botanic Garden, Kew).

Кампанията има за цел да образова децата във възрастова група от 5 до 11 години за биоразнообразието и неговото значение и да ги насърчи да предприемат положителни действия.