Новини

Правила

01.03.2023

Обява свободни места

12.12.2022

Уважаеми родители, ДГ "Детска радост" Варна обявява свободни места за деца родени 2016 г. - 4 група, 1 място. Подаване на документи - на място в детската градина от 8:00 до 16:30 ч., от 12.12.22 до 16.12.22 г.

Обява свободни места

26.09.2022

Уважаеми родители, ДГ "Детска радост", Варна обявява свободни места за деца родени: 2018г. - 5 места ( 2 група ) 2016 г. - 2 места ( 4 група ) Срок за подаване на документи: от 26.09.22 до 30.09.2022 г. включително от 8:00 до 16:30 ч., на място - деловодството на ДГ "Детска радост". Телефон : 052/500 636  

Промени в Наредба за прием в ДГ

28.01.2022

Уважаеми родители, уведомяваме Ви, че през настоящата година има промени в Наредбата за прием на деца в общинските детски градини https://dg.uslugi.io/ ,а именно, чл. 21 гласи: "Децата, посещавали яслени групи към детски градини, които навършват 3 години през текущата календарна година,...

Обява свободни места

16.08.2021

Уважаеми родители, ДГ 35 "Детска радост" гр. Варна обявява свободни места за деца родени: 2018 г. ( първа възрастова група) - 4 места 2015 г. ( четвърта възрастова група) - 2 места Срок за подаване на документи от 16.08.21 до 20.08.21 от 8:30 до 16:00 ч. на място в детската градина.