2 ГОДИНА

 

2 година

В тази възраст детето обикновено...

 

Могат да се появят безспокойства, ако през повечето време детето...

 

Полезни неща, които

могат да се направят:

-       Бяга стабилно на цяло стъпало, като спира и тръгва с лекота;

-       Върви нагоре и надолу по стълби, като се държи за парапет или стена;

-       Качва се и слиза от столове;

-       Хвърля топка за тенис отгоре;

-       Скача с два крака от земята едновременно;

-       Драска;

-       Използва лъжица, за да се храни;

-       Може да прави изречения от 3 думи;

-       Разпознава действия в картинките;

-       Обръща се към себе си и другите по име;

-       Има речник от около 200 думи;

-       Следва лесни команди като „върви и вземи книжката си”;

-       Може да избухне гневно, когато не получи това, което иска или когато не може да изрази спешни нужди;

-       Участва в лесни дейности „наужким”;

-       Предпочита да играе само, отколкото с други деца, но обича да бъде сред други деца;

-       Имитира домакински дейности, като метене;

-       Притиска се плътно до родителя при умора, болест или страх;

-       Показва загриженост, когато вижда страданието на някой друг;

-   Не може да играе само;

-   Повтаря едни и същи действия при игра и трудно се пренасочва към други дейности;

-    Играе с играчки като ги лапа или използва повтарящи се действия, като удряне;

-   Има ограничен речник (по-малко от 50 думи) или не говори спонтанно;

-   Не показва напредък в езиковите умения за последните 6 месеца;

-   Познат слушател (например родител) не го разбира, когато говори;

-   Разстройва се, когато се опитва да общува;

-   Не може да свърже две думи заедно, за да направи разбираемо изречение;

-   Не може да следва лесни комади (например „Донеси си обувките” или „Намери татко”);

-   Пада много;

-   Не се опитва да се катери;

-   Има тремор или треперене на ръцете, когато нарежда на куп малки предмети;

-   Има затруднения с точността, когато посяга към предмет;

-    Насърчавайте водни игри с фунии, пластмасови чаши, измерителни лъжици, празни пластмасови бутилки, които се стискат, гъби и кукла за къпане;

-    Давайте лесни дървени или картонени пъзели с 3 или 4 цели прости форми;

-    Предлагайте лесен избор вместо да задавате въпроси, изискващи отоговор „да” или „не”. Вместо да го попитате „Искаш ли сок?”, попитайте „Сок или мляко искаш?”. Давайте възможност за избор, който е добър за Вас. Не променяйте вече заявен избор;

-    Осигурете пастели или маркери, с които детето да драска с Вас върху лист;

-    Давайте допълнително време на детето си да прави неща самостоятелно (например да си обува обувките).

-    Показвайте как се споделя, като споделяте с Вашето дете и други хора. Все пак знайте, че повечето деца не са достатъчно големи, за да споделят;

-    Продължавайте да говорите за това, което Вашето дете прави. Задавайте лесни въпроси, като използвате „какво” и „къде”;