1 ГОДИНА

1 година

 В тази възраст детето обикновено...

 

Могат да се появят безспокойства, ако през повечето време детето...

Полезни неща, които

могат да се направят:

-       Подава играчки на възрастен, когато е помолено за това;

-       Обича постоянно да вижда и чува познат възрастен;

-       Различава познатите от непознатите хора;

-       Посочва, когато иска нещо;

-       Пляска с ръце и маха за „чао”, когато е помолено за това;

-       Седи самостоятелно на пода за дълъг период от време, без да пада;

-       Може да се изправи от седнало положение и лесно да легне отново

-       Върви само, като се подпира и залавя за предмети;

-       Обхожда мебелите странично Качва се и слиза от столове;

-       Взима малки предмети с върха на палеца и показалеца си;

-       Удря два предмета един в друг;

-       Пълзи по стълби;

-       Бърбори (да-да-да, га-ба-ба), като повтаря звуци продължително време;

-       Може да имитира звуци от речта и/или думи, казани от други хора;

-       Насочва вниманието към нуждите си, като посочва или вокализира;

-       Реагира на собственото си име;

-       Посочва към предмет, когато е помолено за това;

-       Казва мама и тати съзнателно;

-   Не бърбори или спре да бърбори;

-   Не се опитва да имитира звуци, издавани от други;

-   Не е тъжно или не забелязва, когато родителят излезе от стаята;

-   Не гледа натам,накъдето посочва възрастният;

-   Държи се приятелски с по-малко познати хора, без да търси майка си;

-   Отказва храни с груба консистенция;

-   Не участва в интерактивни игри като „ку-ку” и пляскане с ръце;

-   Изпъва прекалено коленете си, когато стои изправено;

-   Неохотно става и сяда;

-   Седи в позиция W”,при която ходилата сочат назад, а коленете напред;

-   Не може да взима малки предмети като използва само върховете на палеца и показалеца си;

-   Използва едната си ръка или крак в значително по-голяма степен от колкото другите.

-   Не прехвърля предмети от едната ръка в другата;

-   Не посяга, пресичайки средната линия на тялото си;

-    Говорете продължително време, докато извършвате обичайни дейности.

-    Назовавайте предметите и действията, които Вие и Вашето дете извършвате. Поглеждайте към детето си, след като сте му говорили и му давайте време да повтаря;

-    Осигурете кубчета или други малки играчки в малка кофичка, така че то да може да играе като премества предметите в и от съда;

-    Скрийте дрънкалка или малка играчка под кърпа или плат, докато бебето гледа и го попитайте „къде е ...”. развълнувайте се, когато то открие играчката. Помогнете му да открие играчката, ако е необходимо;

-    Четете на бебето, като му показвате картинките в книгата. Четенето преди лягане е хубава дейност, тъй като тя помага за успокояване и осигурява време за прегръдка;

-    Покажете телефони-играчки и кукли;

-    Осигурете безопасна среда да се движи около мебелите;

-    Нека бебето Ви се опита да се храни с лъжичка. Помогнете му, ако е необходимо;

-    Нека бебето Ви използва чаша, за да пие;