Новини

Обява свободни места

19.07.2021

Уважаеми родители, ДГ 35 "Детска радост"  обявява 3 свободни места за деца, родени 2015 г. Срок за подаване на документи от 19.07.2021 до 23.07.2021 г.

Обява свободни места

22.03.2021

Уважаеми родители, ДГ "Детска радост" Варна обявява 1 свободно място за деца, родени през 2017 г. - първа възрастова група. Подаване на заявления за кандидатстване - от 22.03.2021 до 26.03.2021 г.

Нови месечни такси за подготвителни групи

20.01.2021

  УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Във връзка с проведено заседание на 30.12.2020 г. на   Общински съвет – Варна, на основание чл.283, ал.9, ал.10 и ал.11 от Закона за предучилищно и училищно образование, прие решение за изменение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията...

Обява свободни места

11.01.2021

ДГ "Детска радост" обявява свободни места за деца, родени 2017г. - 1 място. Подаването на заявления на място в детската градина от 11.01.21г. до 15.01.21г. включително, от 8:00 до 16:30 часа.

Прием на деца в яслена и първа група 2020/2021

01.06.2020

Уважаеми родители, предоставяме Ви информация, във връзка с предстоящия прием на деца в яслена и първа група за учебната 2020/ 2021 г. https://dg.is-vn.bg/garden https://newkg.is-vn.bg За повече информация официалния сайт на Община Варна. https://www.varna.bg/bg/18

Възобновяване дейността на ДГ

22.05.2020

Уважаеми родители, ДГ"Детска радост" Варна възобновява дейността си на 26.05. 2020 г. Във връзка с това Ви предоставяме за информация следните документи: 1.Заповед на директора за възобновяване дейността на детската градина 2. Заповед на директора за утвърждаване вътрешни правила 3. Вътрешни правила за...