Новини

Свободно място яслена група

17.02.2017

  Днес 17.02.2017г. ДГ №35  "Детска радост" обявява следните свобони места за 2016/2017 учебна година: За яслена група - 2 място; Срок за подаване на документи - 17.02.2017г. до 24.02.2017г.    

Класиране на приема 20.01.2017г.

20.01.2017

  Класиране на приема -13.01.2017-20.01.2017г . 1.Яна Янкова Георгиева-/трето дете в семейството/ Резерва: 1.Петра Момчил Влаева-/първи входящ номер/ 2.Кристина Николаева Кунева-/втори входящ номер/

Свободни места в ДГ35 "Детска радост"

13.01.2017

  Днес 13.01.2017г. ДГ "Детска радост" обявява свободно място за 2016/2017 учебна година: За яслена група - 1 място Срок за подаване на документи - 16.01.2017г. - 20.01.2017г.  

Свободни места в ДГ№35 "Детска радост"

12.12.2016

  Днес 12.12.2016г. ДГ №35  "Детска радост" обявява следните свобони места за 2016/2017 учебна година: За първа група, деца родени през 2013г. - 1 място; Срок за подаване на документи - 12.12.2016г. до 16.12.2016г.  

Класиране свободни места -05.12.2016г.

05.12.2016

Трета група - родени 2011г. : 1.Стефан Преславов Радев

Съобщение

28.11.2016

На 13.12.2016г. от 17.00 часа в ДГ№35 "Детска радост" ще се проведе учередително събрание за избор на Обществен съвет.