родителски срещи
14.09.2018

родителски срещи 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   ДЕТСКА ГРАДИНА № 35  ЕТСКА РАДОСТ" / с яслена група/

                                гр. Варна, кв. „Победа" до бл.№ 10, тел/факс.: 052/740 627,

                                      e-mail: odz13_varna@abv.bg, www.odz13-varna.com

 

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Заповядайте на  родителска  среща, във връзка с началото на учебната година.

Място:  занималните по  групи            Начало: 17 часа

 

на 18 септември / вторник/- IIIа  и IV група

на 19 септември / сряда/- II б и III б  група

на 20 септември / четвъртък/- I , II а  и яслена група

 

Дневен ред за всички родителски срещи:

1. Запознаване с Правилника за дейността и вътрешния ред на детската градина

2. Актуални въпроси, свързани с цялостната дейност на детската градина

3. Запознаване с държавните образователни изисквания за съответната възрастова група

4. Обсъждане на въпроси, касаещи дейността и организацията на работа в съответната група

5. Избор на родителски актив

6. Представяне на допълнителните дейности за занимания с децата

 

 

Очакваме Ви, за да подготвим заедно, нормалното протичане на учебната година в детската градина!

Благодарим Ви!