Обява свободни места
26.09.2022

Уважаеми родители,
ДГ "Детска радост", Варна обявява свободни места за деца родени:

2018г. - 5 места ( 2 група )

2016 г. - 2 места ( 4 група )

Срок за подаване на документи: от 26.09.22 до 30.09.2022 г. включително от 8:00 до 16:30 ч., на място - деловодството на ДГ "Детска радост".
Телефон : 052/500 636