Промени в Наредба за прием в ДГ
28.01.2022

Уважаеми родители,
уведомяваме Ви,
че през настоящата година има промени в Наредбата за прием на деца в общинските детски градини


,а именно, чл. 21 гласи: "Децата, посещавали яслени групи към детски градини, които навършват 3 години през текущата календарна година, участват за прием в електронното класиране за първа възрастова група по общия ред."