Обява свободни места
19.07.2021

Уважаеми родители,

ДГ 35 "Детска радост"  обявява 3 свободни места за деца, родени 2015 г. Срок за подаване на документи от 19.07.2021 до 23.07.2021 г.