Обява свободни места
22.03.2021

Уважаеми родители,
ДГ "Детска радост" Варна обявява 1 свободно място за деца, родени през 2017 г. - първа възрастова група. Подаване на заявления за кандидатстване - от 22.03.2021 до 26.03.2021 г.