Обява свободни места
11.01.2021

ДГ "Детска радост" обявява свободни места за деца, родени 2017г. - 1 място.

Подаването на заявления на място в детската градина от 11.01.21г. до 15.01.21г. включително, от 8:00 до 16:30 часа.