Движението - извор на здраве, сила и настроение

 

 Проект ”Движението – извор на здраве, сила и настроение” дава възможност за прилагането на мултиплициран подход – децата с добре развита двигателна култура „предават” своя опит и умения сред останалите деца от по-малките  групи.

                                                                  dvijenie.JPG

 

Целите на проекта са:
1.Прилагане на иновативни практики и техники на педагогическо взаимодействие в процеса на физическо възпитание, с цел формиране от най-ранна възраст на устойчиви отношения към спорта, движението и здравословния начин на живот.
2.Организиране на среда, която мотивира децата за активно участие в двигателна дейност и положителни преживявания.