Екип

IMG_3993.jpg

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
 
1. Директор - Кристина Статкова
2. Заместник директор УД– Антоанета Петрова
3. Учител по музика – Теодора Чернева-Найденова
4. Главен счетоводител – Боряна Маринчева
5. ЗАС – Снежана Йорданова
6. Мед.сестри – Ст. Дихонова, Н.Ахмедова 

 

Група Брой деца Детски учителки Помощник възпитател
1. Ясла - "Лече буболече"
27
Ст.Ницова, Д.Илиева И.Делчева
2.

IA - "Усмивка"

31 М.Иванова,Ив.Петрова Цв.Георгиева
3. IБ - "Мечтатели"
35 В.Юриева,Сл.Стефанов
Д.Братоева
4. II - "Смехорани"
35 К.Иванова,Г.Велкова Г.Петрова
5. III - "Веселушко"
34 Д.Манова,М.Панайотова Н.Димитрова
6. IVA- "Слънчице"
32 В.Йонкова,Д.Станишева
Й.Златева
7. IVБ - "Приятели"
29
В.Касабова,Н.Георгиева
Ив.Василева
Всичко:   223
12 7

 Помощно - обслужващ персонал:

Длъжност Име, фамилия
1 Пом. възпитатели-коридори,кабинети М.Димитрова, Д.Бацова
2 Огняр М.Драганов
3 Раб.по ремонта 1/2 бр. Н.Драганов