Да се храним разумно

 

EATING.jpg

 

Проект „Да се храним разумно!” е подпомогнат от Европейския Съюз.
Проектът е съвместна инициатива на организации от Чехия, Словакия, Полша, Малта, Латвия, Словения, Хърватска, Румъния и България, като представител на национално ниво е Българско Движение „Син флаг”.
За период от 3 години в проекта ще участват над 50 български училища и детски градини, а през първата година – 14 учебни заведения. Сред пилотните екоучилища е и ДГ 35„Детска радост”.
Българско движение „Син флаг“, съвместно с българските учебни заведения, работещи по Програмите „Екоучилища“ и „Учим за гората“,разработи заедно с партньорите ни от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта и кандидатства с проект на тема "Да се храним разумно! – глобално обучение, ориентирано към действие, по програма за EYD 2015 - 2020г." /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“/.
      Пилотният проект "Да се храним разумно!" е първи опит в ЕС да се изгради училищна програма, която разглежда ключовия въпрос за отговорно потребление на храната. Чрез педагогическа методология ориентирана към действие, чрез методологията на 7-те стъпки на Програма „Екоучилища“ ще се развива критично мислене, знания, умения и нагласи, ще се възпитават граждани на света, пред които е предизвикателство за приемане на нови модели на поведение и хранене.


Информационна книжка "Да се храним разумно"


Посетете нашата фейсбук страница тук.