История. Награди и отличия


 

ДГ "Детска радост" е основана на 7 ноември, 1973 г., като първоначално в бл. 10 на кв. "Победа" са се помещавали 4 групи. Там са се обучавали и възпитавали децата на работниците от заводи "Соди" Девня. По- късно, на 8.11.1979 г. е открита и сградата на ДГ "Детска радост", в която сега функционират 6 градински и 1 яслена групи.

През 1979 г. детската градина става базова школа към центъра по естетическо възпитание, с акцент изобразително творчество, под прякото ръководство на доц. Милка Якова.

През 1983 г. е база за експериментално приложение на новата програма за възпитателна работа в детските градини. Две години по- късно, ДГ "Детска радост" продължава да утвърждава новаторския си дух, като става база за експериментален за предучилищното образование "Оптимизиран двигателен режим", като е разработен комплекс от физически занимания, подвижни игри, спортни занимания, туризъм. Следват няколко години активна работа по проблемите на родната реч, под ръководството на доц. Иванка Ковачева.

Многобройни са откритите практики пред колеги от цялата страна в областта на естетическото възпитание, спорта, изобразителното изкуство, родната реч, туристическата дейност, споделяне на опит при организирането на зимни и летни лагери с децата.

През годините, ДГ № 35 „ Детска радост" се е стремила да изгради свой собствен образ, своя визия за възпитание и обучение на децата за въвеждане на нови педагогически методи, съобразени с националните и международни образователни стратегии.

Основни приоритети, залегнали в Стратегията на детската градина са: екологично възпитание, спорт и здраве, приобщаващо образование, изкуство, участие в международни, национални, общински и вътрешно-институционални проекти.

Вярваме, че през дългогодишната история на детската градина сме доказали и продължаваме да реализираме своята основна мисия: съчетаване на традиции и новаторство за осигуряване на едно незабравимо, пълноценно и щастливо детство на нашите деца.

 

Директори на ДГ ”Детска радост”:

Стефана Несторова- от 1973 до 1982 г.

Кера Димова- от 1982 до 1992 г.

Цветанка Кирякова- от 1993 до 1995 г.

Тина Боянова- от 1995 до 2019 г.

Кристина Статкова- настоящ директор

Екипът на ДГ ”Детска радост” през годините е:

 Носител на Награда Варна за най-добър педагогически колектив през 2000 г.

Награда „Златно перо” за млад учител през 2007 г., 2012г., 2014г., 2017г.

· Носител на Европейското отличие за екологично образование и

възпитание „ Зелен флаг” – 2001 г.

· През 1999г. е открито първото Арт ателие, в което се прилагат

нестандартни техники в изобразителното и приложното изкуство при работа

с деца.

· Една от 5-те пилотни детски градини в България, създали образователна

Био-градинка

- Пилотна детска градина по международен проект« Да се храним разумно»

- Една от първите в града ни със специално изградено, с помощта на

родители и дарители, Ателие за ресурсно подпомагане и Сензорна стая

-Обновени части от двора на детската градина и изградени две нови площадки за игра и спорт, осъществени  от европейското командване на САЩ, посолството на САЩ и Община Варна-2022 г.

- Първо място в Национален конкурс за детска рисунка „Детско море” и

конкурс „Това е моята Варна”

· Първо място в международен конкурс за детска рисунка – Мангалия, Румъния

Благодарим за ползотворните партньорства през годините на:

Дирекция „ Образование и младежки дейности“- Община Варна, РУО- Варна,

Фондация”Карин дом”, РЦПППО Варна, ЦПЛР- Логопедичен център- Варна,Агенция за

социално подпомагане „Вижън“, ОЦОСУР- Варна, Българско движение „Син флаг“, Дирекция Природен парк „ Златни пясъци”, АБЧО, „Солидарна мрежа на вкусните образователни био градинки в България“ Училищно настоятелство и Обществен съвет към ДГ „ Детска радост” Варна

                         Тук може да разгледате нашите грамоти ...