Награди и отличия

 


Logoo.png

                            ДГ №35 ”Детска радост” през годините е:• Носител на Награда Варна за най-добър педагогически колектив през 2000 г.


• Носител на Европейското отличие за екологично образование и възпитание „ Зелен флаг” – 2002 г.


• Първо място в Национален конкурс за детска рисунка „Детско море” и конкурс „Това е моята Варна” – 2000, 2001, 2002 г.


• Награда „Златно перо” за млад учител за 2007 г.


• 2003 г. е регистрирано Сдружение „ Детска радост” – Училищното настоятелство на ДГ № 35 „ Детска радост”.


Изключително съпричастни към нашата работа са Сдружение “Детска радост” – училищното настоятелство при ДГ №35. Те не само ни подкрепят, но и активно участват в изграждането на екологична ценностна ориентация чрез своя личен опит – участие в бригади за почистване на околната среда – двора и квартала;подобряване на материалната база – боядисване на уредите и спортните съоръжения; участие в кампанията “Лист по лист” /два пъти през учебната година - пролет и есен – се организират състезание между родителите по групи, за количество донесена хартия. По тази инициатива беше изграден и оформен Алпинеум,а Центърът по устойчиво развитие ни дари мини водна еко-система. За отвеждането на естествените дъждовни води заедно с родителите изградихме скална рекичка.


Тук може да разгледате нашите грамоти ...