Открита практика по плана на РУО Варна
12.12.2018

Днес в ДГ"Детска радост" се проведе Открита практика по Плана на РУО- Варна.
Официални гости бяха госпожа
И. Пенева -старши експерт в РУО-Варна, доцент-д-р И. Ковачева-преподавател в университет и над 50 директори и учители от град Варна.

Събитието завърши с почерпка, приготвена от децата със здравословни продукти.
Гостите изразиха своето задоволство и позитивни преживявания от наблюдаваната практика.

към Галерия