Награда за "Млад учител"
01.11.2017

В навечерието на 01.11- Ден на будителите г-жа Валентина Юриева, учител от ДГ"Детска радост" бе наградена с отличието "Млад учител" за мотивиран старт в професията .
Пожелаваме и още много успехи и нестихващ устрем за растеж и развитие. 

Снимки: