Прием на деца за 2017г.
05.04.2017

 

Уважаеми родители,

По повод приема на деца за 2017г. в детските градини, Ви информираме:


1.    На 20.04.2017г. на сайта на Община Варна ще бъде активен Линка на  електронния регистър за Прием в детските  градини.


2.    От  05.05.  до 19.05.2017г. родителите ще подават заявлението си онлайн и на място в детската градина.


3.    Класирането ще се извърши  на 31.05.2017г. и ако детето е прието,родителите ще представят пълният набор от документи /по Наредба за условията и реда за записване,отписване и преместване на деца в общинските детски градини-Приложение-1 към Решение №579-11-Общински съвет-Варна/