Хубаво е в детската градина

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ ХУБАВО Е В ДЕТСКАТА ГРАДИНА“

През месец септември, 2023 г., ДГ № 35 „Детска радост“ / с яслена група/ Варна бе одобрена за изпълнение на иновативен проект „ От извора “, чрез дейности по образователно направление „Музика“,  по Национална програма „ Хубаво е в детската градина“

          Българския музикален фолклор възпитава децата, въздейства и стимулира емоционално-познавателната им активност чрез своята неподправена красота. Народното творчество е близко и достъпно до детския свят – пример на много добродетели, духовни сили и енергия.

          Нашата основна цел е да се насърчи двигателната активност на децата, чрез разучаването на народни танци и пресъздаването на различни обичаи от българската празнична обредност. Стремежът ни е и да приобщим и родителите към тези дейности.

Насочихме се към тази дейност, тъй като сме убедени, че приобщаването на децата към  българските народни песни, танци и обичаи, допринася за цялостното развитие на личността, за прилагане на иновативни  модели за активна двигателна дейност, заедно със семействата,  възпитава чувство на любов и привързаност към семейството и Родината.

Планираме да реализираме редица дейности: разучаване с децата от двете четвърти групи на народни танци, обичаи и традиции; съвместни празници с родителите на тема

„ Коледуване. Бъдни вечер и Коледа“, Лазаровден, Цветница“.

След изпълнение на планираните дейности по проекта, очакваме:

1.    Да обогатим  материалната база с  национални носии и аксесоари,  което да стимулира интереса и желанието на децата да възприемат и съпреживяват националните ценности и традиции.

2.    Да изградим творческа и интерактивна среда, подкрепяща социално- емоционалното развитие на децата, чрез съвместни дейности с родителите.

3.    Да подобрим  двигателната активност и култура на децата, чрез всекидневни физически занимания : редуване на дейности по образователно направление „ Физическа култура“ и образователно направление „Музика“,  чрез разучаване  на народни хора

4.    Да стимулираме детската артистичност и съпреживяване на българския фолклор, както от децата, така и от родителите

5.    Да споделим и мултиплицираме резултатите от проекта с колеги и родители

Към ФБ профила ни, където може да разгледате снимки от проекта:
Коледуване

Бъдни вечер и Коледа