The Litter Less Campaign

 

Litter-Less111.png

 

Като носител на Зелен флаг ДГ 35 „Детска радост" работи по проект „The Litter Less Campaign", който цели намаляване на отпадъците и дългосрочно влияние върху поведението на децата. Кампанията се управлява от Фондацията за екологично образование Еко-училища с подкрепата на компанията Wrigley.


Една от стъпките в кампанията е активното включване в учебния процес на теми свързани с опазване на околната среда като „Пътят на хартията", „Работа с отпадъчни материали" и „Алтернативни източници на енергия".