"Устойчиви и здрави"

 

проект здрави.jpg

 

Горди сме да съобщим ,че нашата детска градина бе одобрена за финансиране от Фондация за екологично образование сред повече от 110 кандидатури от 116 държави.

Проект „Устойчиви и здрави“ има за цел:

1. Възпитаване на устойчиво екологосъобразно поведение

2. Увеличаване знанията на децата  и  изграждане практически умения за предотвратяване и управление на отпадъците.

3. Намаляване замърсяването и отпадъците, насърчаване отговорно производство и потребление и подпомагане на децата да придобият знания и да предприемат действия за намаляване на невидимите замърсители.

4. Популяризиране на проекта и  неговите резултати.

 

Чрез планирането на проект „Устойчиви и здрави“  се подпомага основния приоритет на ДГ“Детска радост“-Формиране на личности с интелектуална подготовка и култура, с ярко изразено гражданско съзнание, изграждане на екологична култура у децата   и ангажиране на родителската общност с дейностите на детската градина – участие в проекти.