Административни услуги. Индикативен списък на обществени услуги

Уважаеми родители,

в настоящата рубрика можете да се запознаете с информация във връзка с изпълнение на РМС № 704 за задължителната информация, съгласно член 28 от Административно процесуалния кодекс (АПК) и член 16 от Наредбата за административното обслужване (НАО), за услугите извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование.

1.png

Услуги, които предоставя ДГ "Детска радост", като организация предоставяща обществени услуги:

1. Издаване на удостоверение за задължително предучилищно образование

2. Издаване на дубликат на удостоверение за задължително предучилищно образование